De wereld voeden zonder de planeet te vernietigen is mogelijk

De wereld voeden zonder de planeet te vernietigen is mogelijk

Luister naar dit artikel

Een studie suggereert nu een uitgebreid oplossingenpakket voor het voeden van 10 miljard mensen binnen de milieugrenzen van onze planeet. Het leveren van een voldoende en gezond dieet voor elke persoon terwijl onze biosfeer grotendeels intact blijft, vereist niet minder dan een technologische en sociaal-culturele ommekeer. Het omvat het aannemen van radicaal verschillende manieren van landbouw, vermindering van voedselverspilling en voedingsveranderingen.


Steun Naturotheek: Alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


“Als we kijken naar de status van de planeet Aarde en de invloed van de huidige wereldwijde landbouwpraktijken daarop, is er veel reden tot zorg, maar ook reden tot hoop – als we snel beslissende acties zien”, zegt Dieter Gerten, hoofdauteur van PIK en professor aan de Humboldt Universiteit van Berlijn. “Momenteel is bijna de helft van de wereldwijde voedselproductie afhankelijk van het overschrijden van de milieugrenzen van de aarde. We bestemmen te veel land voor gewassen en vee, bemesten te zwaar en irrigeren te uitgebreid. Om dit probleem op te lossen in het licht van een nog steeds groeiende wereldbevolking, zullen we collectief moeten nadenken over hoe voedsel te produceren. Opvallend is dat ons onderzoek aantoont dat dergelijke transformaties het mogelijk zullen maken om voldoende voedsel te bieden voor maximaal 10 miljard mensen. ”

De onderzoekers stellen de vraag hoeveel mensen gevoed kunnen worden terwijl wereldwijd een strikte norm voor milieuduurzaamheid wordt gehandhaafd. Deze omgevingscapaciteiten worden gedefinieerd in termen van een reeks planetaire grenzen – wetenschappelijk gedefinieerde doelen van maximaal toegestane menselijke interferentie met processen die de toestand van de planeet reguleren. De huidige studie is verantwoordelijk voor vier van de negen grenzen die het meest relevant zijn voor de landbouw: integriteit van de biosfeer (biodiversiteit en ecosystemen intact houden), verandering van landsysteem, gebruik van zoet water en stikstofstromen. Gebaseerd op een geavanceerd simulatiemodel, worden de effecten van voedsel op deze grenzen onderzocht op een niveau van ruimtelijke en procesdetails dat nooit eerder is bereikt, en bovendien geaggregeerd tot de hele planeet. Deze analyse laat zien waar en hoeveel grenzen worden overschreden door de huidige voedselproductie en op welke manieren deze ontwikkeling kan worden teruggedraaid door meer duurzame vormen van landbouw te gebruiken.

Wereldwijd gedifferentieerd beeld: in sommige regio’s zou minder meer zijn

Het bemoedigende resultaat is dat in theorie 10 miljard mensen kunnen worden gevoed zonder het aardsysteem in gevaar te brengen. Dit leidt tot zeer interessante conclusies, zoals Johan Rockström, directeur van PIK, opmerkt: “We vinden dat de landbouw in veel regio’s momenteel te veel water, land of kunstmest gebruikt. De productie in deze regio’s moet dus in overeenstemming worden gebracht met ecologische duurzaamheid. Toch zijn er enorme kansen om de landbouwproductie in deze en andere regio’s duurzaam te verhogen. Dit geldt bijvoorbeeld voor grote delen van Sub-Sahara Afrika, waar efficiënter water- en voedingsstoffenbeheer de opbrengsten sterk zou kunnen verbeteren. ”

Als positief neveneffect kan duurzame landbouw de algehele klimaatbestendigheid vergroten en tegelijkertijd de opwarming van de aarde beperken. Op andere plaatsen ligt de landbouw echter zo ver buiten de lokale grenzen en de grenzen van de aarde dat zelfs duurzamere systemen de druk op het milieu niet volledig konden compenseren, zoals in delen van het Midden-Oosten, Indonesië en tot op zekere hoogte in Midden-Europa. Zelfs na herijking van de landbouwproductie blijft de internationale handel een sleutelelement van een duurzaam gevoede wereld.

Moeilijk te kauwen: veranderingen in het dieet nodig

Belangrijk is dat er ook een einde komt aan de consument. Grootschalige voedingsverschuivingen lijken onvermijdelijk om het tij te keren naar een duurzaam voedselsysteem. Wat bijvoorbeeld de momenteel stijgende vleesconsumptie van China betreft, zouden delen van dierlijke eiwitten moeten worden vervangen door meer peulvruchten en andere groenten. “Dit soort veranderingen lijkt in het begin misschien moeilijk te kauwen. Maar op de lange termijn zullen voedingswijzigingen in de richting van een duurzamere mix op je bord niet alleen de planeet ten goede komen, maar ook de gezondheid van mensen”, voegt Vera Heck van PIK toe. Een andere cruciale factor is het verminderen van voedselverlies. In overeenstemming met de scenario’s die in deze studie zijn aangenomen, is in het meest recente speciale IPCC-rapport over landgebruik geconstateerd dat momenteel tot 30 procent van al het geproduceerde voedsel verloren gaat door afval. “Deze situatie vereist duidelijk vastberaden beleidsmaatregelen om stimulansen te geven aan zowel de producenten als de consumenten”, legt Heck verder uit.

Misschien heeft de meest gevoelige en uitdagende implicatie van het onderzoek betrekking op land. “Alles wat met land te maken heeft, is in de praktijk vaak complex en omstreden omdat het levensonderhoud en de vooruitzichten van mensen ervan afhangen. Overgang naar duurzamer landgebruik en -beheer is daarom een ​​veeleisende uitdaging voor beleidsvorming. Sleutel tot succes is dat de getroffen regio’s duidelijke voordelen moeten zien voor hun ontwikkeling. Dan is er een reële kans dat de ondersteuning voor nieuwe richtingen snel genoeg zal groeien om het aardsysteem te stabiliseren, “zegt Wolfgang Lucht, co-voorzitter van Earth System Analysis bij PIK en co-auteur van de studie.

Bronnen:

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte natuurgeneesmiddelen niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen BigParma!

Previous Reinig je darmen snel met deze 8 remedies!
Next Hoe u snel en gemakkelijk een olielamp kunt maken

You might also like

Algemeen

7 tips om je kind zelfvertrouwen te geven

Luister naar dit artikel Kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben zullen niet snel iets nieuws uitproberen. Ze zijn bang om te falen of om anderen teleur te stellen. Later kan dit

Algemeen

De pers techniek kan de gezondheid factor van vers geperst sap beïnvloeden

Luister naar dit artikel Sapmachines voor thuis zijn de afgelopen jaren populair geworden en er zijn verschillende soorten beschikbaar. Mixers malen bijvoorbeeld groenten met snelle, draaiende messen, en het resulterende

Algemeen

7 producten die uit de handel worden genomen om de wereld te redden

Luister naar dit artikel Met de constante waterval van slecht nieuws over het klimaat in je achterhoofd, zou je bijna vergeten dat er soms wel degelijk met succes door overheden