Sta op en strek je uit! Te veel zitten kan het risico van een vrouw op borstkanker verdubbelen

Sta op en strek je uit! Te veel zitten kan het risico van een vrouw op borstkanker verdubbelen

Luister naar dit artikel

Volgens een nieuwe studie kan meer bewegen en minder zitten het risico op het ontwikkelen van borstkanker bij vrouwen verkleinen.


Steun Naturotheek: Alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Observationele studies hebben al een verband aangetoond tussen sedentair gedrag en het risico op borstkanker, maar hebben geen bewijs geleverd van de oorzaak. Nu, met behulp van een Mendeliaanse randomisatiestudie – die genetische varianten gebruiken als proxy’s voor een specifieke risicofactor zoals levenslang sedentair gedrag – zeggen onderzoekers dat ze dat bewijs hebben gevonden door de genen van duizenden vrouwen te bestuderen.

Hun bevindingen die volgens hen van toepassing zijn op alle soorten en stadia van borstkanker, zijn gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.

“Het verhogen van fysieke activiteit en het verminderen van zittende tijd worden al aanbevolen voor kankerpreventie. Onze studie voegt verder bewijs toe dat dergelijke gedragsveranderingen waarschijnlijk de incidentie van toekomstige borstkankercijfers zullen verlagen, “zegt de corresponderende auteur professor Brigid Lynch, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Epidemiologie van kanker bij de Cancer Council Victoria, Australië, in een persbericht.

“Een sterkere focus bij kankerbestrijding op fysieke activiteit en zittende tijd als aanpasbare risicofactoren voor kanker is gerechtvaardigd, gezien de zware ziektelast die wordt toegeschreven aan de meest voorkomende kanker bij vrouwen.”

Actieve vrouwen kunnen het risico op borstkanker bijna halveren

Van de 130.957 vrouwen van Europese afkomst die bij het onderzoek betrokken waren, hadden 69.838 tumoren die lokaal (invasief) waren uitgezaaid en 6.667 hadden tumoren die zich nog niet hadden verspreid (in situ).

Het team onderzocht ook een vergelijkingsgroep van 54.452 vrouwen die geen borstkanker hadden. Alle vrouwen in de studie waren deelnemers aan 76 onderzoeken die steun kregen van het Breast Cancer Association Consortium, een forum van onderzoekers van het risico op borstkanker.

De onderzoekers putten ook uit studies met behulp van gegevens van de UK Biobank om genetische aanleg voor fysieke activiteit, krachtige fysieke activiteit of zittijd te onderzoeken – gemeten door pols-gedragen activity trackers – om te voorspellen hoe fysiek actief of inactief hun deelnemers waren.

Vervolgens schatten ze het risico op borstkanker in relatie tot menopauze, kankertype (positief voor oestrogeen of progesteron, of HER-2, of positief/negatief voor alle 3 hormonen), stadium (grootte en mate van tumoruitbreiding) en graad (mate van tumorcelafwijking).

De groepen omvatten 23.999 pre/peri-menopauzale vrouwen met invasieve borstkanker en 17.686 vrouwen zonder; 45.839 postmenopauzale vrouwen met borstkanker en 36.766 zonder.

Onder die deelnemers waren er 46.528 oestrogeenreceptor-positieve tumoren en 11.246 controles; 34.891 progesteronreceptor-positieve tumoren en 16.432 controles; 6945 HER2-positieve tumoren en 33.214 controles; 1974 drievoudige positieve gevallen; en 4964 drievoudige negatieve gevallen.

Er waren 42.223 gevallen van invasieve ductale/lobulaire kankers en 8795 controles, en 3.510 gevallen van ductaal carcinoom in situ; 17.583 stadium 1 kankers, 15.992 stadium 2 en 4553 stadium 3-4; 34.647 matig abnormale celtumoren en 16.432 zeer abnormale celtumoren.

Analyse van de gegevens toonde aan dat een hoger algemeen niveau van genetisch voorspelde fysieke activiteit een verband vertoonde met een 41 procent lager risico op invasieve borstkanker en dit was grotendeels ongeacht de menopauzale status, tumortype, stadium of graad.

Evenzo leidde genetisch voorspelde krachtige fysieke activiteit op drie of meer dagen van de week tot een 38 procent lager risico op borstkanker, vergeleken met geen zelfgerapporteerde krachtige activiteit.

Deze bevindingen waren consistent in de meeste casusgroepen.

Drievoudig negatief risico op borstkanker schiet omhoog met inactiviteit

Ten slotte vertoonde een hoger niveau van genetisch voorspelde zittijd een verband met een 104 procent hoger risico op triple-negatieve borstkanker. Deze bevindingen waren consistent over hormoon-negatieve tumortypes.

De resultaten veranderden niet, zelfs niet wanneer genetisch rekening werd gehouden met andere niet-gerelateerde effecten, zoals roken en overgewicht.

De onderzoekers zeggen dat er plausibele verklaringen zijn voor hun bevindingen, en wijzen op een hoeveelheid bewijs dat een oorzakelijk verband tussen fysieke activiteit en het risico op borstkanker ondersteunt, zoals obesitas, stofwisselingsproblemen, geslachtshormonen en ontstekingen.

Ze geloven ook dat hun werk sterk bewijs levert dat meer lichaamsbeweging en minder zitten waarschijnlijk het risico op borstkanker verminderen.

“Mechanismen die sedentaire tijd en kanker met elkaar verbinden, zullen waarschijnlijk ten minste gedeeltelijk overlappen met de mechanismen die ten grondslag liggen aan de fysieke activiteitsrelatie”, concluderen de onderzoekers.

Bronnen: Study Finds

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte natuurgeneesmiddelen niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen BigParma!

Previous Covid-19 Australië: 'Pandemische baby's' zonder immuniteit tegen virussen die op de IC belanden
Next 3 manieren waarop Mullein uw immuunsysteem versterkt tegen luchtweginfecties, allergieën en astma en oorinfecties

You might also like

Natuurlijk genezen

Natuurlijk recept dat het verlangen naar sigaretten wegneemt

Stoppen met roken NU Luister naar dit artikel Voor de meeste mensen die roken is het moeilijk om te stoppen met deze schadelijke gewoonte. Steun Naturotheek: Alleen via uw maandelijks

Natuurlijk genezen

De rol van magnesium bij Autisme en ADHD

Luister naar dit artikel Magnesium zit in alle lichaamscellen en speelt een cruciale rol bij tientallen lichaamsprocessen. Steun Naturotheek: Alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website

Natuurlijk genezen

Alkaline water verbetert je gezondheid. Vooral wanneer het lichaam dreigt te verzuren.

Luister naar dit artikel Alkaline water is, water met een pH level rond de 8 of 9. Veel voorstanders van dit water zeggen dat alkaline water je gezondheid verbeterd. Vooral omdat